Levis hemsida om fassinating stuff

När du gör en bokföring så för du anteckningar om dina affärstransaktioner. En bokföring ska då ske i datumordning, åtminstone så långt det går, och i systematisk ordning.

Utifrån bokföringen kan du generera rapporter såsom en huvudbok, verifikationslista, en balansrapport och en resultatrapport. Du gör en så kallad redovisning när du sammanställer räkenskaperna i till exempel en årsredovisning.

När ett räkenskapsår är slut så gör du ett bokslut. Ett bokslut innebär att du avslutar bokföringen för den förflutna tidsperioden, vilket är tolv månader.

Näringsidkare kan välja att vara olika detaljerad i sin bokföring. Du kan nöja dig med att redovisa all försäljning under ett enda försäljningskonto eller använda flera olika försäljningskonton. Du använder oftast flera konton för att redovisa på ett mer detaljerat sätt.

Anlita en bra bokföringsbyrå Stockholm när du behöver hjälp med din bokföring.

Bokföringsmetoder

När du gör en bokföring så kan du använda dig av två lite olika metoder.

Faktureringsmetoden innebär att du bokför varje faktura vid två olika tillfällen. Först när kunden tar emot din faktura och sedan när fakturan betalas in.

Kontantmetoden betyder att du kan vänta med att bokföra affärshändelsen tills betalningen sker. Det betyder att du bokför varje faktura en gång, till skillnad från faktureringsmetoden. Kontantmetoden är en mer förenklad metod som du bara kan använda dig av om du äger ett mindre företag eller förening.

Du ska alltid, oavsett metod, bokföra en ekonomisk händelse på minst två konton ur kontoplanen för att se hur pengarna har kommit in i eller ut ur företaget och vad de avser. Varje ekonomisk händelse måste du bevisa genom ett underlag, vilket är en verifikation.

Bokföringssätt

Ett bokföringssystem kan vara datorbaserat, manuellt eller en kombination av båda. I en datorbaserad bokföring så är presentationen bara en fråga om på vilket sätt de bokförda uppgifterna är sammanställda av systemet.

Du kan dela upp din bokföring i två steg, en möjliggör presentationen i systematisk ordning och den andra möjliggör presentationen i registreringsordning. I båda fallen ska systemet kunna ta fram presentationer som omfattar företagets samtliga bokföringsposter.

Du behöver vanligtvis bara en bokföringsåtgärd för att kunna presentera din affärshändelse i båda ordningarna.

Redovisningsbyrå Stockholm

Nu för tiden så vill du nog gärna göra din bokföring själv för att reducera dina utgifter, men då behöver du för det mesta ändå lägga en slant på en redovisningskonsult. Du kan hitta en bra konsult genom en redovisningsbyrå Stockholm.

Kan du göra jobbet själv?

Ja du kan såklart ta hand om din egna bokföring, men det gäller att tänka på att det kan vara både tidskrävande och svårt. Dem som jobbar inom bokföring rekommenderar oftast att du har gått en bokföringskurs i alla fall.

Är du en väldigt kunnig och självlärd person så kan du nog lära dig allt du behöver när det gäller bokföring utan att gå en kurs. Det gäller att vara väldigt fokuserad och ihärdig när du studerar själv. Du måste också hålla dig själv ansvarig under denna process eftersom du inte har en lärare som hjälper till med detta.

Lämna ett svar